Կազմակերպություններ

Անվանում Գերատեսչություն
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան ՀՀ պաշտպանության նախարարություն