Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան

Գերատեսչություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ի.00.01 , Ի.00.02 , Ի.00.08 , Ի.00.09