Պրոֆեսոր Ռ.Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն

Թույլատրելի թվանիշներ:
ԺԴ.00.03 , Գ.00.04