Սևակ Պողոսյանի հրապարակումները

Դասավորել ըստ
Տարի
Publication year (field_publication_year)

Հոդված

Անզգուշությամբ հանցանք կատարած անձանց կրիմինալոգիական առանձնահատկությունները

Հանցագործության կազմակերպիչի հասկացության և պատասխանատվության հիմնախնդիրները

Հանցագործության օժանդակողի հասկացությունը, օժանդակության տեսակները

Հանցագործությունից հանցակիցների կամովին հրաժարվելը

Հանցակցության դրդիչի օրենսդրական բնորոշման կատարելագործման հարցեր

Հանցակիցների քրեական պատասխանատվությունը չհաջողված հանցակցության դեպքում