Հետազոտողներ

Աղուզումցյան Գայանե Վազգենի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն

Ավետիսյան Մարիանա Սամվելի, ՀոգեբանականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Սրբուհի Ռաֆիկի, ՀոգեբանականԳիտությունների դոկտոր

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն