Հետազոտողներ

Ադամյան Ռոբերտ Խաչիկի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Քիմիայի ֆակուլտետ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գրիգորյան Զարա Լեռնիկի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Քիմիայի ֆակուլտետ Ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Զաքարյան Մարիետա Կարենի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Քիմիայի ֆակուլտետ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Հայրապետյան Սերգեյ Սուրենի, ՔիմիականԳիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Քիմիայի ֆակուլտետ Էկոլոգիական անվտանգության կենտրոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Միրաքյան Նաղարշ Արթուրի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Քիմիայի ֆակուլտետ Օրգանական քիմիայի ամբիոն

Ֆրանգյան Վարդգես Ռուբիկի

Երևանի պետական համալսարան Քիմիայի ֆակուլտետ Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն