Հետազոտողներ

Խալատյան Վիգեն Հայկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Հրապարակումներ առկա չեն

Խաչատրյան Խաչատուր Աղավարդի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Հարությունյան Դավիթ Նորիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Մինասյան Արշակ Գագիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Յոլչյան Մառլեն Արթուրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Շահինյան Արման Սմբատի, Գիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ Մեխանիկայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն