Հետազոտողներ

Ադամյան Ռուզաննա Գեորգիի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Բազուկյան Ինգա Լևոնի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Էմիլ Սոսի, Գիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Վահագն Սմբաթի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Հեղինե Խաժակի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Սիլվա Արայի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Եսոյան Սյուզաննա Սայաթի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Թռչունյան Արմեն Համբարձումի, Գիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Թռչունյան Կարեն Արմենի, ԿենսաբանականԳիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն