Հետազոտողներ

Աբրահամյան Լալա Մխիթարի

Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիայի ինստիտուտ Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Բադալյան Սուսաննա Միքայելի, ԿենսաբանականԳիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիայի ինստիտուտ Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Կիրակոսյան Վիրաբ Գուրգենի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիայի ինստիտուտ Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Սահակյան Ալբերտ Եփրեմի, ԴեղագործականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիայի ինստիտուտ Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Սահակյան Լուսինե Յուրիկի, ԴեղագործականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիայի ինստիտուտ Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն