ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Կրճատ անվանում
ՌՖԷԻ
Հիմնադրման տարին
Հասցե
Հայաստանի Հանրապետություն, 0203, Աշտարակ, Ալիխանյան եղբ. 1
Հեռ.
(+374 232) 32789
Էլ․ փոստ
office@irphe.am
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ա.04.02 , Ա.04.03 , Ա.04.10