Архив защит

Dec 23 1993
Կոմմագենե երկրի սրբավայրերը և Հայաստանը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Dec 22 1993
Սիլոսացվող զանգվածում հեղուկ պատրաստուկներ մտցնելու և լուծույթ պատրաստելու սարքավորումների հիմնական պարամետրերի մշակումը և հիմնավորումը Գյուղատնտեսության մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացման ԳՀԻ Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Dec 21 1993
Սիրիայի և հայաստանի քարածխի ժամանակաշրջանի նստվածքների համեմատական լիթոլոգիական անալիզը ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Dec 17 1993
Երկարատև ճնշման սինդրոմի պաթոգենետիկ ասպեկտները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 )
Dec 17 1993
Լեհահայության մշակութային կյանքն ու գրականությունը 14-19-րդ դդ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Dec 14 1993
Մեծ Սևանի ջրահավաք ավազանի տարբեր հողատիպերից կենսածին տարրերի ելքի էկոլոգիական գնահատականը Երկրագործության գիտական կենտրոն Կենսաբանական գիտություններ ( Գ.00.00 )
Dec 14 1993
Պոմիդորի սորտերի և հիբրիդների կենսաբանական և տնտեսական բնութագիրը ցանցային նմուշային տրամախաչման կիրառմամբ Երկրագործության գիտական կենտրոն Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն ( Զ.01.02 )
Dec 10 1993
Օրնիթինային ցիկլի ֆերմենտները հավերի սաղմնային զարգացման ընթացքում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Dec 10 1993
Ձեռնարկատիրական գործունեության և նրա զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Dec 10 1993
Նյութական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը շուկայի անցման պայմաններում Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Dec 08 1993
Կենսաբանորեն ակտիվ պեպտիդների էքսպրեսիան E.coli-ում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Dec 08 1993
Նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդի էքսպրեսիան միկրոօրգանիզմում S.aureus-ի A սպիտակուցի հետ հիբրիդացված ձևով ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Dec 03 1993
Հովհաննես Թումանյանի հասարակական գործունեությունը (դրվագներ) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Dec 03 1993
Արտադրության արդյունավետության բարձրացման կարգավորումը շուկայական էկոնոմիկային անցնելու պայմաններում (ՀՀ թեթև արդյունաբերության նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Dec 03 1993
Անհատական կոմպյուտորների ընդլայնման հատուկ պլատաների ծրագրային ապահովման ավտոմատ գեներացում ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ ( Ե.13.05 )