Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Nov 05 1993
Ընդհանրացված տյոպլիցյան տիպի օպերատորային հավասարումների լուծելիությունը Դամասկոսի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Nov 05 1993
Նոր դասի մատրից ֆունկցիաների էֆեկտիվ ֆակտորիզացիան Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Oct 26 1993
Էրիթրոցիտային թաղանթի կառուցվածքային փոփոխությունները պտղի հիպօքսիայի ժամանակ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 ) , Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Oct 26 1993
Հիպոթալամիկ նեյրոպեպտիդների ազդեցությունը Ca2+ - կալմոդուլին կախյալ համակրգերի վրա ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Oct 26 1993
Լյարդի ֆլավինաարունակոդ ամինաօքսիդազի մաքրումը և նրա ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Oct 18 1993
Աշխատանքի խթանման համակարգի կատարելագործումը Սիրիայի էներգետիկ համակարգում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Oct 15 1993
Բնակչության եկամուտների ձևավորման ժամանակակից միտումները (ՀՀ օրինակով) Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Oct 15 1993
Արտադրական համաակրգերի տնտեսական կայունության գնահատումը շուկայական հարաբերությունների ժամանակաշրջանում Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Oct 14 1993
Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման կառավարման կազմակերպման կատարելագործումը (ՀՀ լուսատեխնիկական միավորումների և ձեռնարկ. օրինակի վրա) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Oct 14 1993
Մեքենաշինական արդյունաբերության ինտենսիվացման կառավարում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Oct 14 1993
Թուրքիայի ռազմական քաղաքականությունը (1980-1990-ական թթ.) ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Oct 12 1993
Հայկական լեռնաշխարհի ուժեղ երկրաշարժերի ուսումնասիրման արդյունքները համալիր մեկնաբանությամբ Երևանի պետական համալսարան
Oct 12 1993
Արաբական գեղարվեստական արձակի նմուշների հայ միջնադարյան թարգմանությունները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Oct 12 1993
Բջջաժառանգաբանական և գործուն փոփոխությունները բարդացած վերհուշությամբ կանանց մոտ հղիության առաջին եռամսյակում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 ) , Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Oct 04 1993
Հ.Աճառյանը և իրանագիտությունը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )