Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Дек 23 2022
Биофизические аспекты действия фосфолипаз А2 и дизинтегринов яда гадюк Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Нбр 25 2022
Связывание ДНК-специфических лигандов Метиленового Синего и Hoechst 33258 с сывороточным альбумином Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Июл 19 2022
Поиск потенциальных ингибиторов систем кворум сенсинга бактерий Pseudomonas aeruginosa Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Дек 08 2021
Взаимодействие некоторых низкомолекулярных соединений с теломерной G-квадруплексной ДНК Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Нбр 30 2021
Взаимодействие различных лигандов с синтетическим полинуклеотидом poly (rA) -poly (rU) Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Сен 15 2020
Влияние низкомолекулярных лигандов в водных растворах на переход спираль-клубок в гетерогенных биополимерах Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Июл 21 2020
Взаимодействие некоторых низкомолекулярных соединений с теломерной G-квадруплексной ДНК Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Июл 21 2020
Исследование молекулярных механизмов ингибирования вируса африканской чумы свиней Ереванский государственный университет Биофизика, биоинформатика ( Գ.00.02 )
Июн 25 2019
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ցորենի ծլող սերմերի վրա Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Июн 08 2018
Հարթ քրոմոֆորով լիգանդների փոխազդեցությունը նուկլեինաթթուների հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Июн 05 2018
Կոնֆորմացիոփն անցումները հետերոգեն կենսապոլիմերներում Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Май 14 2018
Նուկլեինաթթուների հետ որոշ ինտերկալյատորների կապման առանձնահատկությունները Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Нбр 28 2017
Nostrification - 537 Լայպցիգի համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Окт 20 2017
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը արյան որոշ բաղադրիչների վրա Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Июн 14 2017
ԴՆԹ-ի հետ ինտերկալյատոր լիգանդների փոխազդեցությունը Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )