Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գործընթացի քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Дата защиты
Завершено

2017

Подтверждено