Механизмы нейродегенерации и нейропротекции в спинном мозге при экспериментальной болезни Паркинсона

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Биохимия
Գ.00.04
Дата защиты
Завершено

2021

Подтверждено

2020

Ընդդիմախոս Ե.Կատունինայի կարծիքը
Ե.Կատունինա (292.65 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Ենկոյան (340.96 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Չավուշյան-Պապյանի կարծիքը
Վ.Չավուշյան-Պապյան (176.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Քնարյան (1.38 MB)