Гражданско-правовая защита средств индивидуализации от недобросовестной конкуренции

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Частное право*
ԺԲ.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Հայկյանցի կարծիքը
Ա.Մ.Հայկյանց (377.7 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (619.83 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Տ.Ֆարմանյանի կարծիքը
Ս.Տ.Ֆարմանյան (313.03 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ավագյան Ն. (459.77 KB)