Синтез и исследование энантиомернообогащенных ненасыщенных новых α-аминокислот

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Биоорганическая химия
Բ.00.10
Совет
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Ընդդիմախոս Տ.Ղոչիկյանի կարծիքը
Տ.Ղոչիկյան (308.58 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (457.31 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Դադայանի կարծիքը
Ս.Դադայան (179.41 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Հայրիյան (520.71 KB)