Окислительно восстановительная регуляция конечных этапов брожения и возможность его применения при переработке органических отходов

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Биохимия
Գ.00.04
Дата защиты
Завершено

2021

Подтверждено
Ընդդիմախոս Կ.Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Ենկոյան (285.67 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (222 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ (384.04 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Փեփոյանի կարծիքը
Ա.Փեփոյան (286.96 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Փոլադյան (1.43 MB)