Развитие и применение метода геодезического мониторинга с использованием GNSS трхнологий в Северной и Западной сейсмоактивных регионах Республики Армения

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Геодезия, включая картографию и кадастр
Ե.23.06
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ԱԻՆ "Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն"
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Ընդդիմախոս Պ.Էֆենդյանի կարծիքը
Պ.Էֆենդյան (309.3 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԱԻՆ "Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն" (570.97 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Նազարեթյանի կարծիքը
Ս.Նազարեթյան (435.15 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մարգարյան (975.85 KB)