Профилактика резорбции крестальной кости при дентальной имплантации с учетом биомеханических свойств костной ткани

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Стоматология
ԺԴ.00.12
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Ընդդիմախոս Հ.Դ.Ենոքյանի կարծիքը
Հ.Դ.Ենոքյան (709.06 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Վ. Լալայանի կարծիքը
Կ.Վ. Լալայան (955.26 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.37 MB)