Особенности уголовной ответственности соучастников

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
ԺԲ.00.05
Дата защиты
Завершено

2022

Подтверждено

2021

Ընդդիմախոս Ա․Ռ․Մարգարյանի կարծիքը
Ա․Ռ․Մարգարյան (1.92 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Հ․Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա․Հ․Հովհաննիսյան (1.65 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (1.37 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Պողոսյան (413.58 KB)