Морфологические, синтаксические и семантические особенности глагольной категории залога в современном турецком языке /в сопоставлении с армянским/

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Общее и сравнительное языкознание
Ժ.02.02
Ведущая организация
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Ընդդիմախոս Ռ.Հ. Մելքոնյանի կարծիքը
Ռ. Մելքոնյան (149.65 KB)
Ընդդիմախոս Լ. Ա. Խաչատրյանի կարծիքը
Լ. Խաչատրյան (243.38 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (1.45 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ. Զաքարյան (518.67 KB)