Исследование распределений микроволновых ближних полей в жидких и композитных материалах

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Радиофизика
Ա.04.03
Совет
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено

2022

Ընդդիմախոս Վ.Ավետիսյանի կարծիքը
Վ.Ավետիսյան (177.94 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (290.89 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Այվազյանի կարծիքը
Մ.Այվազյան (169.16 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Օդաբաշյան (1.21 MB)