Исследование оптических характеристик полупроводниковых наноструктур с учетом электрон-фононного взаимодействия

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Физика конденсированного состояния
Ա.04.07
Совет
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (248.92 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մելքոնյանի կարծիքը
Ս.Մելքոնյան (189.83 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Բադալյանի կարծիքը
Դ.Բադալյան (200.25 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Ղուկասյան (635.47 KB)