Публикации Нонна Григорян

Сортировать по
Год
Publication year (field_publication_year)

Статья

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach 1858) տեսակի էկոլոգիակենսաբանական առանձնահատկությունները Արցախի էնտոմոֆաունայում