Գիտական ղեկավարներ

Ֆահրադյան Մարտին Վարդանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն