Միջուկային էներգետիկ կայանքներ

Թվանիշ
Ե.14.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել