Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում. կերակրման և անասնաբուծության տեխնոլոգիա

Թվանիշ
Զ.02.01

Զ.02.01 -ը ներառում է Զ.02.02 – Մասնավոր անասնաբուծություն, գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում, անասնապահական մթերքների արտադրություն և կերերի տեխնոլոգիա, Զ.03.01  − Անտառագիտություն ենթաբնագավառը ներառված է Գ.00.05 մասնագիտության մեջ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Գյուղատնտեսական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել