Փիլիսոփայություն

Թվանիշ
Թ.00.01

Թ.00.01 -ը ներառում է նախկին Թ.00.01 – Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանու­թյուն, գիտության փիլիսոփայություն, Թ.00.02 – Փիլիսոփայության պատմություն, Թ.00.03 – Գեղագիտություն և Թ.00.04 – Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյա­գիտություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Փիլիսոփայական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի պետական համալսարան Դիտել