Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

Թվանիշ
ԺԳ.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Մանկավարժական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել