Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում

Թվանիշ
ԺԴ.00.20
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական
Քննական ծրագիր