Անասնաբուժություն

Թվանիշ
ԺԶ.00.01

ԺԶ.00.01 -ը ներառում է ԺԶ.00.01 – Կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդություններ, վիրա­բու­ժություն, ծննդագիտություն և դեղաբանություն, ԺԶ.00.02 – Կենդանիների ախտա­բանություն, ուռուցքաբանություն և ձևակազմագիտություն և ԺԶ.00.03 – Կենդանիների վարակիչ  հիվանդություններ, սանիտարական  փորձաքննություն և զոոհիգիենա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Անասնաբուժական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել