Կլինիկական, հատուկ հոգեբանություն

Թվանիշ
ԺԹ.00.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Հոգեբանական
Քննական ծրագիր