ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

Հիմնադրման տարին
Հասցե
8/1 Կիևյան փողոց, Երևան 0028
Հեռ.
(+374 10) 269259
Էլ․ փոստ
info@paara.am
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ը.00.02 , ԺԲ.00.02 , ԺԹ.00.01 , ԻԳ.00.02