Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոն