Գենետիկա

Թվանիշ
Գ.00.15
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական, Գյուղատնտեսական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր