Տեսական մեխանիկա

Թվանիշ
Ա.02.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր