Ակուստիկա

Թվանիշ
Ա.04.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր