Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 10 2022
Աշխատանքի տարածաշրջանային բաժանման հիմնախնդիրները Եվրասիական տնտեսական միության համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Նոյ. 11 2022
ՀՀ բուհերում ռիսկերի կառավարման համակարգի ձևավորման և ներդրման հիմնախնդիրները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Նոյ. 17 2022
Երիտասարդ ենթակարմիր աստղակույտերի որոնում և ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Նոյ. 22 2022
Մետաղապատված ալմաստային հատիկներով կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը տաք մամլմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Նյութագիտություն
Ե.16.01
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01