Մոտակա պաշտպանություններ

Նոյ. 25 2021
Ուրարտուի (Վանի թագավորության) կերպարվեստի պատկերագրական առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ
ԺԷ.00.03
Նոյ. 26 2021
Հանցակիցների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները Երևանի պետական համալսարան
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Նոյ. 26 2021
Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը գրական առնչություններ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Նոյ. 30 2021
Տարաբնույթ լիգանդների փոխազդեցությունը poly(rA)-poly(rU) սինթետիկ պոլինուկլեոտիդի հետ Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Նոյ. 30 2021
Ծառաբույսերի պարտիզային ձևերի ներմուծման և հարմարողականության առանձնահատկությունները Հայաստանի բուսաբանական այգիներում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
,
Դեկ. 02 2021
Բարձր գալակտիկական լայնություններում DFBS ուշ դասի աստղերի ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01