Թռչունյան Արմեն Համբարձումի, Գիտությունների դոկտոր