Բաղդասարյան Վահրամ Վաղինակի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-