Խառատյան Ալվարդ Ալբերտի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-