Ղազարյան Պետրոս Արամի, ԿենսաբանականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Պրոֆեսոր