Գևորգյան Սուրեն Այվազի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-