Մարգարյան Արշալույս Սեմիկի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-