Ջրբաշյան Նաիրուհի Մխիթարի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-