Աբգարյան Վազգեն Լևոնի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-