Ամիրաղյան Գայանե Աշոտի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-