Գրիգորյան Լիանա Հայկազի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-