Միրզոյան Նարինե Էռնեստի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-